vải cotton

Các loại vải may chăn drap (ga) phổ biến nhất hiện nay là Cotton, Tencel và Microfiber, nên chăn drap vải Tencel, Cotton và Microfiber cũng là các loại phổ biến nhất hiện nay. Bởi tên vải sẽ được dùng để đặt tên cho loại chăn drap được may bằng loại vải đó. Chi tiết hơn, chăn drap vải Tencel, chăn[...]

29/07/2021
0817001987
Liên hệ